SangNhuong.com


Trở lại   CHỢ THÔNG TIN TÊN MIỀN (DOMAIN) VIỆT NAM > Xem hồ sơ

Xem hồ sơ: FredricAll
FredricAll
Junior Member
 
Hoạt động cuối: 11-08-2019 03:57 AM 
Không online 

Forum Info Thông tin liên lạc
Tham gia ngày: 10-08-2019
Bài gửi
Tổng số bài viết: 0 (0,00 bài viết mỗi ngày)
Tìm bài gửi bởi FredricAll
Tìm tất cả bài bắt đầu bởi FredricAll
Giới thiệu tham gia: 0
Thông tin thêm Group Memberships
Birthday:
January 21, 1975
Biography:
Hi there! :) My name is Ferdinand, I'm a student studying Comparative Politics from Reykjavik, Icela
Location:
Reykjavik
Interests:
Inline Skating, People watching
Occupation:
2nd grade in Comparative Politics
FredricAll is not a member of any public groups
 
Xây dựng bởi: SangNhuong.com