SangNhuong.com


Trở lại   CHỢ THÔNG TIN TÊN MIỀN (DOMAIN) VIỆT NAM > Xem hồ sơ

Xem hồ sơ: FranklynWh
FranklynWh
Junior Member
 
Hoạt động cuối: 12-08-2019 10:17 AM 
Không online 

Forum Info Thông tin liên lạc
Tham gia ngày: 12-08-2019
Bài gửi
Tổng số bài viết: 0 (0,00 bài viết mỗi ngày)
Tìm bài gửi bởi FranklynWh
Tìm tất cả bài bắt đầu bởi FranklynWh
Giới thiệu tham gia: 0
Thông tin thêm Group Memberships
Birthday:
December 22, 1980
Biography:
My name is Jere and I am studying Social Science Education and Neuroscience at Rosental An Der Kain
Location:
Rosental An Der Kainach
Interests:
Speed skating, Ice hockey
Occupation:
study Nursing
FranklynWh is not a member of any public groups
 
Xây dựng bởi: SangNhuong.com