SangNhuong.com


Trở lại   CHỢ THÔNG TIN TÊN MIỀN (DOMAIN) VIỆT NAM > Xem hồ sơ

Xem hồ sơ: Kristopher
Kristopher
Junior Member
 
Hoạt động cuối: Hôm nay 02:58 PM 

Forum Info Thông tin liên lạc
Tham gia ngày: 03-09-2019
Bài gửi
Tổng số bài viết: 0 (0,00 bài viết mỗi ngày)
Tìm bài gửi bởi Kristopher
Tìm tất cả bài bắt đầu bởi Kristopher
Giới thiệu tham gia: 0
Thông tin thêm Group Memberships
Birthday:
February 2, 1974
Biography:
Beatriz is the name she loves to be called with and she believes may possibly sound quite really. C
Location:
Lower Chapel
Interests:
Amateur astronomy, Weightlifting
Occupation:
study Psychology
Kristopher is not a member of any public groups
 
Xây dựng bởi: SangNhuong.com