SangNhuong.com


Trở lại   CHỢ THÔNG TIN TÊN MIỀN (DOMAIN) VIỆT NAM > Xem hồ sơ

Xem hồ sơ: Garnet1294
Garnet1294
Junior Member
 
Hoạt động cuối: 24-01-2021 02:19 PM 
Không online 

Forum Info Thông tin liên lạc
Tham gia ngày: 13-01-2021
Bài gửi
Tổng số bài viết: 0 (0,00 bài viết mỗi ngày)
Tìm bài gửi bởi Garnet1294
Tìm tất cả bài bắt đầu bởi Garnet1294
Giới thiệu tham gia: 0
Thông tin thêm Group Memberships
Birthday:
September 13, 1975
Biography:
I'm Gisele (20) from Borre, Norway. I'm learning German literature at a local high school and I'm j
Location:
Borre
Interests:
Homebrewing, Skiing
Occupation:
study Modern Languages and Classics
Garnet1294 is not a member of any public groups
 
Xây dựng bởi: SangNhuong.com