SangNhuong.com


Trở lại   CHỢ THÔNG TIN TÊN MIỀN (DOMAIN) VIỆT NAM > Xem hồ sơ

Xem hồ sơ: IsmaelDuck
IsmaelDuck
Junior Member
 
Hoạt động cuối: 19-01-2021 12:24 PM 
Không online 

Forum Info Thông tin liên lạc
Tham gia ngày: 13-01-2021
Bài gửi
Tổng số bài viết: 0 (0,00 bài viết mỗi ngày)
Tìm bài gửi bởi IsmaelDuck
Tìm tất cả bài bắt đầu bởi IsmaelDuck
Giới thiệu tham gia: 0
Thông tin thêm Group Memberships
Birthday:
March 25, 1975
Biography:
Hello from Italy. I'm glad to came here. My first name is Halley. I live in a town called Castelnu
Location:
Castelnuovo Bocca D'adda
Interests:
Swimming, RC cars
Occupation:
high school
IsmaelDuck is not a member of any public groups
 
Xây dựng bởi: SangNhuong.com