SangNhuong.com


Trở lại   CHỢ THÔNG TIN TÊN MIỀN (DOMAIN) VIỆT NAM > Xem hồ sơ

Xem hồ sơ: Hildegarde
Hildegarde
Junior Member
 
Hoạt động cuối: 24-01-2021 02:22 PM 
Không online 

Forum Info Thông tin liên lạc
Tham gia ngày: 13-01-2021
Bài gửi
Tổng số bài viết: 0 (0,00 bài viết mỗi ngày)
Tìm bài gửi bởi Hildegarde
Tìm tất cả bài bắt đầu bởi Hildegarde
Giới thiệu tham gia: 0
Thông tin thêm Group Memberships
Birthday:
April 2, 1979
Biography:
Hello! My name is Nestor and I'm a 19 years old boy from Des Plaines.
Location:
Des Plaines
Interests:
Slot Car Racing, Book collecting
Occupation:
study Theatre
Hildegarde is not a member of any public groups
 
Xây dựng bởi: SangNhuong.com